Koningswerk Communicatie

Tien musea, één verhaal

Voor hun Vrede van Utrecht-programma moesten de Utrechtse musea voor het eerst een gezamenlijke fondsenaanvraag indienen. De inhoud van de tentoonstellingen stond al vast, maar men miste een goed overkoepelend verhaal. Hoe benadruk je de gezamenlijkheid in zo’n divers aanbod aan activiteiten? De musea kwamen er niet uit.

Goede raad was duur. Of eigenlijk helemaal niet. Want voor opdrachtgevers in de cultuursector hanteert Koningswerk een aangepast tarief.

Gelukkig bood het programma, dat inhoudelijk niet meer kon wijzigen, genoeg aanknopingspunten voor een geheel nieuwe profilering en een aangepaste marketingaanpak. Musea enthousiast, fondsen niet minder en de aanvragen werden alle gehonoreerd: ruim drie ton.

Nou, dan ben je niet duur hoor.